Program


Smyslem setkání VÍCEHLASU je zažít a užít si radost ze souznění hlasů a zároveň objevovat a rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. A to vše ve společnosti podobně naladěných lidí, kteří milují zpěv.

Během "Kruhových písní a improvizací" si užijete bohatý program zahrnující:

• pohybové hry
• rytmická cvičení a body percussion
• práci s hlasem
• lidové písně v unisonu i vícehlase
• smyčkování bez smyčkovače
• zvukovou "polévka"
kruhové písně (circle songs)*
• vokální a instrumentální improvizaci
• diskusi


Každý účastník by měl zvládnout udržet melodii a rytmus.

Improvizační session je obvykle na konci setkání - cca poslední půlhodina.
Načasování lze vnímat jako třešinku na dortu nebo naopak příležitost v pravý čas odejít. Jak kdo chce a potřebuje...

Sólová improvizace je dobrovolná, nikdo se nemusí pouštět do ničeho, v čem by se necítil dobře.

Máte-li nějaký hudební nápad, můžeme jej společně rozvinout! Můžete využít přítomnosti skupiny navzájem naladěných zpěváků a zkusit si například postavit vlastní kruhovou píseň.

Upozornění: při zpívání většinu času stojíme.

*Kruhové písně / Circle songs


Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.

Komentáře