Program

Pravidelné zpěvokruhy na plzeňské Zastávce skončily v době vládních opatření proti covidu. O aktuálních akcích najdete informace v příspěvcích na blogu.

VÍCEHLAS není sbor, ale OTEVŘENÁ SKUPINA pro zpěv ve vícehlase se zaměřením na lidovou hudbu, a cappella zpěv a improvizaci. Je to zpěvácký kruh, ve kterém se sejde pokaždé jiná skupina zpěváků s nejrůznějšími hudebními zkušenostmi.

VÍCEHLAS je „zpívárna“, kde můžete zažít radost ze souznění hlasů a společné tvorby, bez hodnocení a tlaku na výkon.

V čase a prostoru vyhrazeném jen zpěvu objevujeme klenoty lidové písně české, moravské, slovenské i odjinud, zpíváme zajímavé vícehlasé skladby a improvizujeme.

Vítán je kdokoliv, kdo má potřebu a chuť zpívat, a kdo miluje chvíle, kdy se hlasy spojí v harmonii. Znalost not není podmínkou.

Během "Kruhových písní a improvizací" si užijete bohatý program zahrnující:

• pohybové hry
• rytmická cvičení a body percussion
• práci s hlasem
• lidové písně v unisonu i vícehlase
• smyčkování bez smyčkovače
• zvukovou "polévku"
kruhové písně (circle songs)*
• vokální a instrumentální improvizaci
• diskusi


Máte-li nějaký hudební nápad, můžeme jej společně rozvinout! Můžete využít přítomnosti skupiny navzájem naladěných zpěváků a zkusit si například postavit vlastní kruhovou píseň.

Improvizační session je obvykle zařazena na konec setkání - cca poslední půlhodina.
Načasování lze vnímat jako třešinku na dortu nebo naopak příležitost v pravý čas odejít. Jak kdo chce a potřebuje. Sólová improvizace je dobrovolná, každý se může zapojit podle své chuti a nátury.

*Kruhové písně / Circle songs


Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.

Komentáře