Zpívání v Plzni 10. 6. 2018 od 14.30 do 17.30 hod.

Zpívání ve vícehlase v komunitní zahradě na Lochotíně. Přijďte!

Zván je každý, kdo rád zpívá. Akce je pro max. 15 osob.

Těšte se na lidové písně z různých koutů světa, jednoduché vícehlasé a cappellové skladby a rytmicko-melodické hříčky.

Můžete přijít i s dětmi. Na zahradě jsou prolézačky, houpačky, voda, písek a bahno.

Vstupné dobrovolné (pro potřeby zahradníků).

S SEBOU:
Pitnou vodu (na zahradě je pouze užitková!). Máte-li, vezměte si s sebou buben nebo oblíbené perkuse.

MÍSTO:
První plzeňská komunitní zahrada v ulici Pod Vinicemi 3, hned vedle Lochotínského parku a Kilometrovky. (Od spodního konce Kilometrovky se dáte doprava, v zatáčce minete jediný dům a zahradu, která k němu patří - komunitní zahrada je hned vedle, pod úrovní vozovky.)

MHD:
Nejsnáz se na místo dostanete od stanice Zoologická zahrada tramvaje č. 4 a autobusů č. 27 a 41. Stačí jen sejít z kopečku dolů...

AUTEM:
Jeďte jako ke spodnímu vchodu do ZOO. Parkoviště je v mapě označeno červeně: http://holubnikprusiny.cz/wp-content/uploads/2018/07/Prvni-plzenska-komunitni-zahrada-parkovani.jpg

Pořádají Marcela Kyptová a Naděžda Hošťálková, MT: 775 313 003, nadahost@seznam.cz

Komentáře