Zpívání v jurtě Prusiny 19. 6. 2018 od 16.00 do 18.00 hod.


Přijďte si opět společně zazpívat!

Pro účastníky rodinného dne gratis, ostatní za 40,- Kč na dospělou osobu (střádáme na podsedáky do jurty).

Jako obvykle: zván je každý, kdo rád zpívá. Schopnost udržet melodii a rytmus výhodou, nikoliv podmínkou :).

Těšte se na lidové písně z různých koutů světa a jednoduché vícehlasé a cappellové skladby!

Vezměte si s sebou buben nebo nějaké perkuse, jestli máte.

Pořádá Naděžda Hošťálková, MT: 775 313 003, nadahost@seznam.cz

Komentáře