Hlasová dílna na Busking Festu


Rozhodla jsem se přijmout výzvu a udělat hlasovou dílnu na plzeňském Busking Festu.
Tímto Vás srdečně zvu! Přijďte si společně zazpívat lidové písně, vícehlasé vokální skladby a rytmicko-melodické hříčky.
MÍSTO A ČAS: Tento čtvrtek od 17:00 do 19:00 v Šafaříkových sadech pod hotelem Continental (Kabaretérium).
Nemusíte umět noty, stačí chuť zpívat. Přijďte! Těším se na Vás :).
Naďa

Komentáře