Kruhové písně a improvizace na Zastávce 25.1.2019


Od ledna jednou měsíčně v pátek večer na Zastávce. Hry a zpěv, čas pro Vaše vnitřní dítě 🦄. Srdečně Vás zvu a moc se těším.

Pátek 25. leden 2019 v 18:00 až 21:00

PROGRAM:
• pohybové hry
• práce s hlasem
• "smyčkování" bez smyčkovače
• zvuková "polévka"
kruhové písně

MAX 15 LIDÍ - PŘIHLÁŠENÍ NUTNÉ!
PŘIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms

CENA A PLATBA:
Cena: 150,- Kč za osobu - platba předem na účet.

Vzhledem k přetlaku zájemců mají přednost účastníci s předem uhrazenou účastí. Na místě už bude volno jen do počtu 15 lidí.

Platební údaje: číslo účtu 2300050383/2010

Zpráva pro příjemce: Improvizace Zastávka

(V případě, že by se večer z nějakého důvodu na mé straně neuskutečnil, obdržíte peníze zpět v plné výši.)

FB UDÁLOST: https://www.facebook.com/events/
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.

Komentáře