Kruhové písně a improvizace 22. 2. 2019


Jednou měsíčně v pátek večer na Zastávce. Hry a zpěv, čas pro Vaše vnitřní dítě 🦄.

PŘIHLÁŠENÍ PŘES TENTO FORMULÁŘ: https://docs.google.com/forms/

PROGRAM:
• pohybové hry
• rytmická cvičení a body percussion
• práce s hlasem
• smyčkování bez smyčkovače
• zvuková "polévka"
• kruhové písně
• improvizace (s možností zpěvu na mikrofon)

Nemusíme jen zpívat - můžeme zařadit slam poetry, zhudebňovat verše, tvořit zvukové portréty a mapy... Máte-li nějaký nápad - něco, co byste si rádi zazpívali nebo vyzkoušeli - přijďte a společně jej rozvineme!

Upozornění: při zpěvu většinu času stojíme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CENA A PLATBA:
Cena: 150,- Kč za osobu - platba předem na účet.

Platební údaje: číslo účtu 2300050383/2010

Zpráva pro příjemce: Improvizace Zastávka

Pokud se odhlásíte nejpozději 3 dny před konáním akce nebo pokud by Vám účast na poslední chvíli nevyšla a Vaše místo obsadí náhradník, případně pokud by se událost z nějakého důvodu na mé straně neuskutečnila, vrátím Vám peníze zpět v plné výši.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
*Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Další termíny:
16. 3. 2019 hala 13:00 - 19:00 odpolední Workshop Vícehlasu
19. 4. 2019 čekárna 18:00 - 21:00 Kruhové písně a improvizace
31. 5. 2019 čekárna 18:00 - 21:00 Kruhové písně a improvizace
28. 6. 2019 čekárna 18:00 - 21:00 Kruhové písně a improvizace

Komentáře