Zpívání s Kamilou


24. ledna na sborové ochutnávce s Kamilou Komorousovou se nás sešlo devět a zazpívaly jsme si jednu baskickou koledu a několik ukrajinských koled a lidových písní. Tři hodiny utekly jako nic, a tak se nedostalo na spoustu dalších krásných skladeb z jiných koutů světa. Rozloučily jsme se s tím, že další setkání budou pravidelně probíhat mimo Zastávku, podle časových možností zúčastěných. 

Bližší informace o setkáních sboru: e-mail: zpivaniskamilou@gmail.com nebo https://zpivaniskamilou.blogspot.com

Nabídka je i nadále otevřená všem zkušeným zpěvákům - činným či vysloužilým sboristům schopným zpívat svůj hlas a capella (třeba jen v kvartetu), kteří se orientují v notách a jsou zvyklí na sborovou „disciplínu“.  Sbor se bude scházet nikoliv s cílem secvičovat pro veřejná vystoupení, ale kvalitně si zazpívat 3-4 hlasé skladby pro zážitek ze společného zpěvu. 
Zkoušky budou probíhat v Plzni za poplatek v řádu desetikorun (na nájemné). Zároveň si někdy (v řádu měsíců) zopakujeme veřejnou sborovou ochutnávku na Zastávce, tentokrát s repertoárem z oblasti staré hudby a duchovní hudby.

Komentáře