VÍCEHLAS v Nepomuku 23. 2. 2020 od 10:00


Milí příznivci VÍCEHLASU!

Srdečně Vás zvu na hlasovou dílnu VÍCEHLASU v nepomuckém Fénixu!

Můžete se těšit na lidové písně z různých koutů světa, kánony, vícehlasé kruhové písně, rytmicko – melodické hříčky s prvky body percussion a příležitost zahrát si na nejrůznější rytmické hudební nástroje.

Vítán je každý, kdo má potřebu a chuť zpívat, bez ohledu na hudební zkušenosti.

NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM ZDE!
https://docs.google.com/forms/d/1kmQdutzoPSTuOncaVj_gJKMwaBxIgLRmNr5V2hkaU9A/edit?usp=sharing

Max. 16 osob. (od 15ti let)

DATUM A ČAS: neděle 23. února 2020, 10-13 hod.

MÍSTO: Volnočasové centrum Fénix Nepomuk, zrcadlový sál
https://www.fenix-nepomuk.cz/
adresa: Náměstí Augustina Němejce 88, Nepomuk, 335 01

CENA A PLATBA:
Cena: 300,- Kč za osobu / program o délce 3 hod.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*Kruhová píseň má kořeny v tradicích mnoha domorodých kultur po celém světě. Při společném zpěvu najdou své místo jak zkušení, tak méně sebevědomí zpěváci.

Účastníci stojí v kruhu, uprostřed stojící sólista „rozdává“ zpěvákům motivy, z nichž postupně vzniká mnohovrstevnatá píseň. Je na každém autorovi, zda si píseň promyslí předem nebo se nechá vést okamžitou inspirací. Sólista v roli "dirigenta" může měnit akcenty a dynamiku skladby "vypínáním, zapínáním, tlumením a zesilováním" jednotlivých sekcí. Může se k písni připojit vlastní improvizací a rovněž může improvizaci nabídnout ostatním z kruhu.

Píseň se rodí tady a teď, na chvíli zazáří a zase zaniká…

Kromě rozkoše ze splynutí hlasů je v cykličnosti a pulsaci kruhových písní něco fyziologicky neodolatelně příjemného, podvědomě povědomého a zároveň nakažlivého až hypnotizujícího.

Kruhová píseň je skvělou hudební formou pro rozvíjení schopnosti „slyšet sebe“ a zároveň slyšet ostatní zpěváky (vnímání a udržení rytmu a souzvuku) a příležitostí k objevování a zkoumání vlastního potenciálu, k rozšiřování vlastní komfortní zóny, nalezení odvahy dělat chyby a znovunalezení dětské spontánnosti, hravosti a tvořivosti. Je to příležitost zlepšovat svoji schopnost pohotové reakce a zažívat radost z přijetí výzvy a cesta, jak se učit plnému soustředění na přítomný okamžik, nezabývat se úsudkem okolí a potlačit svoje ego ve prospěch celku.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Další akce Vícehlasu:

https://www.vicehlas.cz/p/kalendar-akci.html

Komentáře