Oznámení o vstoupení spolku VÍCEHLAS, z.s. do likvidace

Rozhodnutí o zrušení spolku VÍCEHLAS, z.s.

Pravidelné akce spolku skončily v době vládních opatření proti covidu. Od roku 2023 spolek nevyvíjel žádnou činnost.

Vzhledem k tomu, že spolek VÍCEHLAS, z.s. již neplní svou funkci a není zájem členů na jeho dalším fungování, bylo členskou schůzí, uskutečněnou 8. 2. 2024 v Plzni, rozhodnuto o dobrovolném zrušení spolku.

Jako likvidátora spolku stanovila členská schůze předsedu spolku Naděždu Hošťálkovou, tel. 775 313 003.

Spolek nemá žádné jmění ani dluhy ani žádné známé věřitele.

V souladu s NOZ dávám na vědomí třetím osobám (včetně případných věřitelů, které tímto vyzývám k přihlášení svých pohledávek) informaci o tom, že spolek VÍCEHLAS, z.s. vstupuje dnem 2. 5. 2024 do likvidace.

 Naděžda Hošťálková


Komentáře