VÍCEHLAS, z.s. - v likvidaci

Na této stránce najdete výroční zprávy a výkazy hospodaření spolku.

Zapsaný spolek VÍCEHLAS, z.s. (v likvidaci) byl ustaven 1. září 2019.

Hlavním účelem spolku je činnost v oblasti kultury, hudby, zpěvu, práce s hlasem a vokálně – pohybové improvizace.

Dalšími účely spolku jsou:
a) šíření myšlenky radostného prožitku zpěvu a hudby bez hodnocení a tlaku na výkon
b) podpora neškolených zpěváků v návratu ke společnému zpěvu a muzicírování „pro radost“ při nejrůznějších činnostech a příležitostech
c) vytváření prostoru pro osobní růst, rozvoj kreativity a spontaneity prostřednictvím improvizovaného zpěvu, muzicírování, tance a pohybu
d) popularizace lidové hudby
e) podpora komunitních hudebních akcí
f) propojování lidí z nejrůznějších prostředí prostřednictvím společného zpěvu a muzicírování, bez nároků na hudební zkušenosti a vzdělání
g) podpora zpívání a muzicírování rodičů s dětmi, dospělých s dětmi i ostatními dospělými, profesionálů s amatéry etc.
h) přinášení zpěvu do veřejného prostoru - na neobvyklých místech, v nečekaných souvislostech (flash mob, site specific art, busking etc.)

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) tvorba a produkce kulturních akcí, workshopů a seminářů
b) spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi či subjekty s podobným zaměřením
c) osvětová činnost

VÍCEHLAS, z.s.
Předseda: Naděžda Hošťálková
Sídlo: Nerudova 826, 334 01 Přeštice
Identifikační číslo: 08532249
Číslo účtu: 2701712499 / 2010
Zápis ve spolkovém rejstříku: https://or.justice.cz/rejstrik-vicehlas
Stanovy spolku: https://or.justice.cz/vicehlas-stanovy

Vzhledem k nečinnosti spolku rozhodla členská schůze o zrušení spolku. Spolek je od 8. 2. 2024 v likvidaci. 

Rozhodnutí o zrušení spolku VÍCEHLAS, z.s.

Rok 2023

Rok 2022

Výroční zpráva 2022

Přehled o příjmech a výdajích 2022

Přehled a majetku a závazcích 2022

Rok 2021

Výroční zpráva 2021

Přehled o příjmech a výdajích 2021

Přehled o majetku a závazcích 2021

Rok 2020

Výroční zpráva 2020

Přehled o příjmech a výdajích 2020

Přehled o majetku a závazcích 2020

Rok 2019

Výroční zpráva 2019

Přehled o příjmech a výdajích 2019

Přehled o majetku a závazcích 2019

Komentáře